torsdag 8 november 2012

                                                 Uppgift: Vilka färger finns det i blad ?
Syfte : Att lära sig kromatografi och veta vilka färger det finns i bladen.

Hypotes : jag tror det kommer delvis finnas grönt eftersom bladen är gröna, lite vit för det inuti bladet och ljusgrönt på grund av vätskan.

Material : Mortel,sked,sax,aceton,en remsa filterpapper,några gröna blad, och en bägare

Utförande: Vi la i klippta blad i en mortel och hällde i lite aceton och började att mosa det tills det blev som en liknande och acetonet bytte färg till grönt. Sedan hällde vi över de gröna acetonet av bladen och bladen till en 100ml bägare med en remsa filterpapper stående i bägaren och sedan väntar vi 20-30 minuter tills vi kunde se resultatet.

Slutsats: Det behövs ett lösningsmedel som löser upp färgen när man använder kromatografi.

file://localhost/Users/elev/Desktop/IMG_2253.jpg

Resultatet blev som på bilden, några färger klättrade högre än några andra etftersom små molekyler (färger) klättrar högre än dom stora molekylerna som inte orkar så högt.

Höstens färger finns redan i sommaren i bladen, de gula och gulröda men de gröna klorofyllet har en mycket starkare färg och då så blir den gul istället för gulröd. På hösten så bryts klorofyllet ganska så snabbt och då kommer de gulröda färgen och tar över bladets färg och blir gulröd.

Träden,buskar och blad gör såhär för att den inte ska frysa ihjäl, dom suger in de gröna klorofyllet för att leva och spara energi.

Klorofyll är de ämnet som ger bladen deras färg på sommaren, utan klorofyllet så skulle det inte gått så bra eftersom klorofyllet förändrar inte bara färgen utan det hjälper också till med fotosyntesen.

Fotosyntesens uppgift är att kunna göra fotosyntesen, att kunna använda koldioxiden som vi släpper ut och så tar växterna och träden upp det och omvandlar det till syre med hjälp av solens ljus. Det går runt som ett kretslopp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar