måndag 17 mars 2014

Science fiction är oftast framtiden. Det är rätt så trovärdigt ibland.

När det gäller cyberpunk är makten hos multinationella företag och brottskriminella företag.
Teknologin har trängt in sig i människans kropp. Det utspelas i cyberspace. Exempel på cyberpunk filmer är Terminator och The Matrix. Berättelserna kan vara väldigt overkliga eftersom det kan utspelas i påhittade världar som t.ex i The Matrix. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar